שיטת העבודה שלנו

למים מגוון רחב של תכונות: מים ממקומות שונים, למשל מהעיר, מהכפר, מכילים מזהמים שונים.

אקווהלינק ניתחה את התכונות הייחודיות של המים באזורים שונים,  ופיתחה מערכות סינון מותאמת במיוחד בשבילך.

במקומות בעלי מים קשים (עם כמותאבנית גדולה) מומלץ מערכת ארבע שלבים.

מבצעים