מחבר “3/4 לצינור 6 מ”מ

16

קטגוריה:

תיאור

מחבר למים

חיבור מהיר ¼ ל-הברגה ¾ נקבה + גומית אטימה